Testamente

adorable adult animal 1174081 1
Har du ingen livsarvinger eller andre slægtninge, der skal arve dig, vil det være en god gerning at tilgodese dyrene ved at betænke Dansk Dyreværn Århus i dit testamente. Har du selv dyr, som du ønsker foreningen skal tage sig af, kan det indføjes i testamentet. Se også sikkerhedsaftale.

Man kan henvende sig til sin egen advokat, som sørger for det fornødne i henhold til de ønsker man har vedrørende testamentets indhold. Der betales en mindre stempelafgift samt salær til advokaten. Salæret kan variere alt efter omfanget af testamentet. Der kan altid foretages tilføjelser eller ændringer i et testamente - med mindre man har oprettet det som "uigenkaldeligt".

Dansk Dyreværn Århus er af SKAT godkendt som værende fritaget for betaling af boafgift, hvorfor man sikrer sig, at det testamenterede beløb - stort eller lille - går direkte til dyreværnsarbejdet.

Man kan også - hvis man ønsker at betænke foreningen - henvende sig til administrationen for Dansk Dyreværn Århus, hvor vi har mulighed for at bidrage med konsulenthjælp og egen advokat til at tage sig af formalia.

Såfremt Dansk Dyreværn Århus ønskes indsat som enearving i testamentet, betaler foreningen udgiften i forbindelse med oprettelse af dette.
Den korrekte adresse er følgende:

Dansk Dyreværn Århus
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg J
Tlf.: 8733 4440


For nærmere oplysninger kontakt da venligst:
Dansk Dyreværn Århus
Administrationen
Hverdage kl. 10.00 - 12.00 (dog lukket onsdag)
Tlf. 8733 4440 (tast 2)
mail ddaa [SNABEL-A] ddaa [PUNKT] dk


Oplysninger på foreningens advokat:
Lindhardt Steffensen Advokatfirma
Dusager 10, 8200 Aarhus N
Advokat Rasmus Thusgaard
rt [SNABEL-A] lsalaw [PUNKT] dk
Tlf. 88 33 46 36 el. 60 19 56 70