Nyhedsbreve Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

 1. Mikroplast i drikkevandet skal undersøges
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter gang i arbejdet med at få undersøgt, om det danske drikkevand indeholder mikroplast.
 2. Danmark indgår samarbejdsaftale med Californien om vandteknologi
  Ny vandaftale med Californien skal sikre, at danske firmaer vinder ordrer på det tørstige amerikanske milliardmarked.
 3. Miljø- og fødevareministeren lancerer dansk initiativ med anbefalinger til globale madspildsudfordringer i New York
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er i denne uge i New York, hvor han skal lancere dansk initiativ på madspildsudfordringer over for international koalition.
 4. Dansk vandteknologi skal hjælpe tørstige Californien
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er fra den 18.-22. september i USA, hvor ministeren vil fremme danske interesser på vandteknologi, madspild og miljø.
 5. 10 mio. kroner til Naturpakke-flagskib
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afsætter 10 mio. kroner til flere nye vådområder, der gavner vandmiljøet, forebygger oversvømmelser og bidrager til mere natur og friluftliv.
 6. Insektvolde og levende hegn skal skabe plads til naturens vilde dyr
  Miljø- og Fødevareministeriet afsætter to mio. kroner ekstra til markvildtprojekter, der giver plads til vilde dyr mellem dyrkede marker.
 7. Mere dyrevelfærd i danske svinestalde
  Miljø- og fødevareministeren vil indføre en ordning, så landmanden selv kan bedøve pattegrise inden kastration. Det skal øge dyrevelfærden i de danske stalde.
 8. Grundvandsanalyse: DK efterlever EU-direktiverne
  En analyse fra COWI slår fast, at danske landmænd ikke er blevet reguleret fejlagtigt på baggrund af de danske indberetninger til EU om grundvandets tilstand. Analysen er i dag blevet offentliggjort.
 9. Svin skal opdrættes helt uden antibiotika
  Med 12,5 mio. kroner i ryggen fra Miljø- og Fødevareministeriet bliver det nu undersøgt, hvordan man kan nedbringe behovet for antibiotika i dansk svineproduktion.
 10. Landmænd bliver trukket mindre i støtte
  Sidste år blev de danske landmænd trukket 20 procent mindre i landbrugsstøtte end året før, viser ny opgørelse.
 11. Nødlidende dyr får rekordstort beløb
  Regeringen og Dansk Folkeparti forhøjer puljen til at forbedre dyrevelfærden i Danmark. I år uddeles 12,5 mio. kroner til dyrevelfærd, hvilket er det højeste beløb nogensinde.
 12. Miljø- og fødevareministeren vil åbne for falkejagt og buejagt på større hjortevildt
  Jagt med falke og andre rovfugle kan være på vej til en renæssance i Danmark. Det kan blive resultatet af et nyt lovforslag, der også skal bane vej for forsøg med buejagt på dåvildt og kronvildt.
 13. Danskerne får bedre adgang til et af Europas vigtigste fuglereservater
  På mandag indvier miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen den renoverede fuglestation Tipperhuset i bunden af Ringkøbing Fjord ved et af Europas vigtigste fugleområder. Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”. Pressen er velkommen.
 14. Plantegener skal beskytte fremtidens fødevarer
  Gener fra dansk frugt, grøntsager og afgrøder kan være med til at forebygge fremtidige plantesygdomme og sikre tilpasning til klimaforandringer. I dag offentliggør Landbrugsstyrelsen en ny strategi for området.
 15. Jægere får lov til at udsætte flere fasaner
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil tillade jægerne at udsætte flere fasaner i naturen. Til gengæld skal jægerne gennemføre varige forbedringer af naturen.
 16. Nyt madpartnerskab med globalt sigte
  Miljø- og fødevareministeren lancerer nyt partnerskab, der skal bidrage til at løfte den globale dagsorden om at sikre bedre mad til flere mennesker.
 17. Danmark bliver fødevarepartnerland med Indien
  Danmark bliver partnerland med Indien på den indiske fødevarekonference World Food India 2017. Dansk fødevaredelegation tager til Indien i november.
 18. Gastronomisk innovation skal løse verdens fødevareproblemer
  Studerende fra hele verden er kommet til Danmark med gode idéer til, hvordan bedre gastronomi kan være med til at løse verdens fødevareproblemer.
 19. Ekspertgruppe afleverer anbefalinger om husdyr-MRSA til Esben Lunde Larsen
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har modtaget anbefalingerne om indsatsen mod husdyr-MRSA fra den ekspertgruppe, der blev nedsat i efteråret 2016. Ministeren vil nu invitere Folketingets partier til drøftelse af anbefalingerne og den fremtidige indsats mod husdyr-MRSA.
 20. Indisk minister deltager i fødevaretopmøde i København
  Den indiske minister for fødevareindustrien, Harsimrat Kaur Badal, kommer til at deltage i fødevaretopmødet World Food Summit – Better Food for More People 24.-25. august.