Nyhedsbreve Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

 1. Esben Lunde Larsen: Ammoniakmål straffer Danmark for at være ambitiøse
  På rådsmødet i Bruxelles har Danmark stemt imod EU’s ratificering af en revideret Gøteborgprotokol, som forpligter medlemsstaterne til reduktioner på en række stoffer.
 2. Affald skal væk fra hav og strand
  Der flyder for meget affald i havene og på de danske strande. Derfor er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på vej med en ny indsats rettet mod fiskere, strandgæster og lystsejlere.
 3. Miljø-og fødevareministeren præsenterer nye jagttider på krondyr
  Længere jagttid for krondyrkalve og kortere jagttid for ældre hjorte er første trin i ny model for kronvildtforvaltning, der skal give bedre jagt og færre markskader
 4. Borgernes tryghed skal i fokus ved kystbeskyttelse
  Regeringen vil ændre kystbeskyttelsesloven, så borgerne kan kystbeskytte mere og får større frihed til at vælge metode. Lovforslaget bliver sendt i høring i dag.
 5. Minister går til kamp mod invasive arter
  Miljø- og fødevareministeren offentliggør nu handlingsplan mod invasive arter. Den indeholder 36 konkrete handlinger, herunder udvidede muligheder for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.
 6. Unge fiskere får millionstøtte til første fartøj
  På mandag åbner en ny tilskudsordning, der skal hjælpe et generationsskifte i dansk fiskeri på vej. Yngre fiskere kan nu få del i en pulje på 10 mio. kroner til at købe deres første fartøj.
 7. Kom frit frem med meningsløse regler
  Esben Lunde Larsen har bedt Fødevarestyrelsens kontrolkorps om hjælp til at få bugt med meningsløse regler i fødevarekontrollen.
 8. Rejsehold skal hjælpe kommuner med at håndtere vildere vejr
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender nu et rejsehold ud i landet, som skal vejlede kommunerne i deres arbejde med at ruste sig i forhold til oversvømmelser og nedbrydning af kysterne.
 9. Genbrugt asfalt baner vej for besparelser og bedre miljø
  Danmark kan spare et trecifret millionbeløb på at genanvende asfalt. Et nyt projekt er sat i gang på motorvejsstrækning mellem Herning og Holstebro, hvor op til 30 procent af materialet er genanvendt asfalt, uden at man går på kompromis med kvaliteten.
 10. Danmark har tiltrådt FN-konvention om miljørigtig ophugning af skibe
  Danmark har som det syvende land i verden tiltrådt Hongkongkonventionen. Konventionen skal sikre bedre beskyttelse af mennesker og miljø, når skibe hugges op.
 11. Global stjerneglans over madtopmøde i København
  Centrale fødevareaktører er i København i slutningen af august, hvor miljø- og fødevareministeren er vært for det internationale topmøde World Food Summit – Better Food for More People.
 12. Regeringen: Mere konkurrence skal sikre fuldt udbytte af forskningsbevillingerne
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil have fuldt udbytte af den store investering, som Miljø- og Fødevare-ministeriet bruger på forskning. Derfor konkurrence¬udsættes universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år.
 13. Brexit kan halvere dansk fødevareeksport til Storbritannien
  Brexit vil få store konsekvenser for det danske fødevareerhvervs eksport til Storbritannien, men en del af tabet kan sandsynligvis genrejses på andre markeder. Det viser en analyse fra Københavns Universitet.
 14. Miljø- og Fødevareministeren indvier Danmarks største fosforvådområde ved Silkeborg
  Miljø-og fødevareministeren er med til at indvie Danmarks største vådområde til bekæmpelse af fosfor ved Hinge sø. Her har Silkeborg Kommune og 33 jyske lodsejere taget et stort skridt i arbejdet for at gøre Danmarks søer renere.
 15. Miljø- og fødevareministeren hjælper restauratører på urtejagt
  DTU skal risikovurdere vilde planter, så restauranter kan få sikkerhed for, at de trygt kan sætte dem på menuen.
 16. Minister vil pleje byens vilde dyr og planter
  Miljø- og fødevareministeren vil styrke biodiversiteten i byerne. Det skal blandt andet ske på Banedanmarks baneterræner i byerne, hvor en række sjældne planter, biller og edderkopper kan leve tæt på, hvor mennesker bor. Det er en del af Naturpakken, som nu foldes ud.
 17. Danske landmænd tænker før de gøder
  I gødningsåret 2015/16 brugte landmændene i Danmark blot 52 procent af den ekstra gødning, de fik til rådighed med Fødevare- og landbrugspakken. Det viser, at danske landmænd ikke bruger løs af gødningen uden at tage hensyn til effekt eller vandmiljø, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
 18. Miljø- og fødevareministeren forenkler regler om dyrevelfærd
  Esben Lunde Larsen vil have en ny struktur for reglerne om dyrevelfærd. Færre love og bekendtgørelser skal give mulighed for, at viden om dyrevelfærd hurtigere kan komme dyrene til gode.
 19. Insektsafari med miljø- og fødevareministeren og Morten D.D. Hansen
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ser på kryb og kravl på de gamle baneterræner ved Fisketorvet i København sammen med naturvejleder og museumsinspektør Morten D.D. Hansen. Pressen er velkommen.
 20. Minister: Kompensation til private skovejere skal sikre mere vild og urørt natur
  Ny tilskudsordning gør det mere attraktivt for private skovejere at lade skov med store naturværdier stå urørt.