Nyhedsbreve Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

 1. Det nye guld-marked for danske miljøtech- og fødevarevirksomheder hedder Ghana
  I dag rejser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sammen med H.M. Dronning Margrethe og 39 danske virksomheder på statsbesøg med erhvervsfremstød til Ghana. Det skal bane vejen for mere dansk miljøteknologi og flere danske fødevarer på det voksende vestafrikanske marked.
 2. Kameraer skal overvåge ulvesikrede hegn i Vestjylland
  Trods ulvesikrede hegn er et større antal får og lam forsvundet sporløst fra indhegningerne hos en fåreavler. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet, at der skal opsættes kameraer, som skal overvåge ulvesikrede hegn og måske forklare forsvundne husdyr.
 3. Halvanden million kroner til genanvendelse af plast
  For at komme plastforurening til livs, skal vi blive bedre til at genanvende plast. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen støtter tre nye projekter, der kan føre til mere genanvendelse af plast. Et af projekterne skal blandt andet se på mademballage på nyt supersygehus i Gødstrup.
 4. Enigt Folketing sender 285 mio. kroner ind i kampen mod skadelig kemi
  Alle Folketingets partier er blevet enige om en ny kemiindsats 2018-2021, der særligt har fokus på at beskytte sårbare grupper såsom ufødte, børn og unge mod skadelig kemi i både produkter og fødevarer. I alt fordeles knap 285 mio. kroner.
 5. Landmænd får flere muligheder for at bekæmpe rotter
  Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har vedtaget en ny rottehandlingsplan, der skal bremse de stigende rotteproblemer i Danmark. Planen indeholder i alt 17 forskellige indsatser.
 6. Falkejagt får comeback i Danmark
  Folketinget behandler i dag et lovforslag, der skal gøre det muligt at bruge falke og andre rovfugle til jagt. Desuden skal der være mulighed for forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.
 7. Esben Lunde Larsen: Staten skal fokusere på sine kerneopgaver og ikke på at eje campingpladser
  Regeringen fremsætter den 15. november 2017 et lovforslag, der gør det muligt at udstykke 18 statsligt ejede arealer med campingpladser. Efter at have læst høringssvarene har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttet at tilføje Tranum Klit Camping, der stod til at lukke, til salgslisten over campingpladser og –arealer.
 8. Det skal være nemt at træffe grønne valg
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lancerer platformen mitmiljø, der gør det nemt at træffe grønne valg i hverdagen.
 9. Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliard-gevinst
  EU vil begrænse luftforureningen fra de største kraftvarmeværker. Det kan blive en god forretning for danske virksomheder, der producerer miljøteknologi. En ny rapport vurderer, at det kan øge deres omsætning med 1,25 milliarder kroner.
 10. Nu kan forbudte udenlandske hunde undgå aflivning
  Hundeloven er nu ændret, så ulovlige udenlandske hunde ikke automatisk aflives, hvis deres ejer har taget dem med til Danmark i god tro.
 11. Nyt partnerskab skal gøre det lettere at være landmand
  Et nyt partnerskab mellem Landbrug & Fødevarer og myndighederne skal sikre bedre regulering i landbruget samt en mindre belastning af miljøet.
 12. Nu kan alle donere træer til nye statslige folkeskove
  Borgere og virksomheder får nu mulighed for at donere penge til at plante træer i nye statslige folkeskove. Skovene skal primært beskytte grundvandet og giver samtidig danskerne nye frilufts- og naturoplevelser.
 13. Skolebørn og supermarkeder kan mindske madspildet
  Miljø- og fødevareministeren uddeler 4,1 mio. kroner til ni nye madspildsprojekter, herunder et projekt, hvor overskudsmad fra supermarkeder bruges i skoler.
 14. Indien skriger på danske fødevareløsninger
  Indien har årligt et fødevarespild, der svarer til hele den britiske landbrugsproduktion. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indleder i dag et eksportfremstød i Indien med 21 virksomheder og organisationer, der har løsninger til Indiens voksende behov for fødevarer.
 15. Hanstholm Havn og Thyborøn Havn får ekstra bevilling til oprensning af havneområderne
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil prioritere en ekstra årlig bevilling på ni mio. kr. til oprensningsopgaverne i Hanstholm og Thyborøn Havn. Det skal være med til at skabe vækst og udvikling i de to nordjyske kommuner.
 16. Børn skal beskyttes mod problematisk kemi
  Fire ud af ti børnefamilier har rengøringsmidler og andre kemikalier stående i børnehøjde. To ministerier går nu sammen om en ny kampagne, der skal udbrede kendskab til gode råd, så børn beskyttes bedre mod problematisk kemi.
 17. Regeringen vil fremme bedre og sundere mad- og måltidsvaner
  For at få løftet danskernes mad- og måltidsvaner og generelle sundhed afsætter regeringen 40 mio. kroner over de næste fire år til en tværministeriel indsats. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nedsætter sammen med fire andre ministre et Advisory Board, der skal rådgive regeringen. Iværksætter og erhvervsmand Lars Kolind er udpeget som formand.
 18. Regeringen og DF er klar til at finansiere økologisk tigerspring
  Der er fortsat stor interesse for at omlægge til økologi hos danske landmænd. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor klar med i alt 315 mio. kr., så der er penge nok til at imødekomme efterspørgslen i 2017 hos alle ansøgere, som lever op til kravene.
 19. Kyst- og klimarejsehold tager på Danmarksturné
  Alle landets kommuner kan nu møde Miljø- og Fødevareministeriets nye rejsehold. Rejseholdet skal vejlede kommunerne om beskyttelse mod oversvømmelse og kysterosion. Det første af en række regionale møder bliver afholdt onsdag i Greve.
 20. Landmænd får nye stalde godkendt på den halve tid
  Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen glæder sig over, at sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser næsten er halveret på fire år. Det giver mindre bøvl for landmændene.