Nyhedsbreve Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

 1. Flere landmænd vil anlægge minivådområder
  Miljø- og Fødevareministeriet har fået 338 ansøgninger fra landmænd og andre lodsejere, der ønsker at anlægge et minivådområde for at mindske udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.
 2. Danskerne har købt mere end én mio. kyllingebakker med dyrevelfærdsmærket
  Det statslige dyrevelfærdsmærke til kyllingekød blev lanceret for et halvt år siden, og nye tal viser, at der er godt gang i salget. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mener dog, at potentialet er større endnu.
 3. 112,7 mio. kroner til natur og truede arter
  Der er enighed mellem regeringen og Dansk Folkeparti om yderligere 112,7 mio. kroner til sammenhængende naturområder, mere urørt skov, flere levesteder til truede arter og tilskud til kommunale indsatser inden for Grønt Danmarkskort.
 4. Statslig pulje skal sikre flere friluftsoplevelser i naturen
  Det er nu muligt at søge penge til blandt andet shelters, badebroer og fugletårne i den danske natur. En ny tilskudsordning skal sikre, at danskerne får flere friluftsoplevelser.
 5. Staten køber unikt naturområde i Nordjylland
  Med købet af et stort naturområde ved Lindenborg Ådal får Nordjylland nu et større sammenhængende naturområde med urørt skov og store lysåbne overdrev. Der er afsat 21 mio. kroner til projektet som del af de naturindsatser, regeringen og Dansk Folkeparti lancerede før påske.
 6. 25 millioner kroner på vej til nye fødevareløsninger
  Regeringen og Dansk Folkeparti har netop afsat 25 mio. kroner til at understøtte udviklingen af den danske ingrediensbranche. Pengene skal blandt andet bruges til at oprette et helt nyt ingrediensteam i Fødevarestyrelsen, der skal hjælpe virksomhederne.
 7. Minister: EU må hurtigere få reguleret skadelig kemi i legetøj
  EU-Kommissionen sover i timen, når det gælder beskyttelsen af Europas børn. Det er meldingen fra en række medlemslande anført af Danmark i et brev til EU's industri-kommissær Elżbieta Bieńkowska.
 8. Stor interesse for at lave sammenhængende natur
  Marker bliver forvandlet til natur når Miljøstyrelsen inden længe for første gang giver tilskud til at lave sammenhængende natur.
 9. 3.000 danskere har fyret deres gamle brændeovn
  Mindre forurening og 2.000 kroner mellem hænderne. 3.000 danskere har allerede benyttet sig af at få kolde kontanter for at skrotte deres gamle brændeovn fra 1994 eller før.
 10. Store landbrugsarealer bliver til natur
  Jakob Ellemann-Jensen besøger et af 14 nye naturområder, der er blevet genskabt på lavtliggende landbrugsjord over hele landet. Kåtbæk er en af de nye våde enge og genskabte søer, som gavner vandmiljøet i de indre farvande og byder på flere levesteder for vilde dyr og planter.
 11. Bi- og insekthoteller skal give insekterne en hjælpende hånd
  Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Naturfredningsforening er gået sammen om et nyt projekt om at lave bi- og insektvenlige tiltag på Naturstyrelsens arealer.
 12. Presseinvitation: Landbrugsjord er blevet til værdifuld natur, og træer skal udpeges til evig beskyttelse, når miljø- og fødevareministeren mandag deltager i tre arrangementer i Jylland
 13. Minister: Krydstogtskibe skal blive grønnere
  Ny kortlægning af luftforureningen fra krydstogtskibe i Aarhus og København viser, at man roligt kan opholde sig på havnen og tæt på skibene, men beregningerne viser, at luftforureningen kan overskride EU’s grænseværdier for NO2 i 25 meters højde og opefter.
 14. Nye naturperler sikrer mere plads til truede arter
  Staten har købt seks nye naturområder fordelt over hele landet. Områderne skal skabe bedre sammenhæng i statens skove og naturområder til gavn for truede arter.
 15. Drone skal sniffe efter svovl i danske farvande
  Danmark skal teste drone fra EU i kampen mod svovlforurening fra skibe.
 16. Regeringen og Dansk Folkeparti udmønter 150 mio. kroner til mere natur
  Regeringen og Dansk Folkeparti vil gennemføre nye indsatser, som skal sikre øget biodiversitet og forbedret natur i Danmark.
 17. Minister: Gør hakkejernet til din bedste have-ven
  Miljø- og Fødevareministeriet er klar med ny kampagne målrettet haveejere, og opfordringen er klar: Drop pesticiderne af hensyn til miljø og grundvand.
 18. De Nordiske lande presser på for global aftale om plastik og mikroplast i havene
  Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har i dag været med til at vedtage en fælles nordisk erklæring, hvor landene står sammen om at presse på for en global aftale, der skal reducere og forebygge plastik og mikroplast i havene.
 19. Presseinvitation: Ud at se naturen med miljøministeren
  Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen tager ud i naturen den 11. april for at lancere en række naturinitiativer. 
 20. Jakob Ellemann-Jensen deltager i Nordisk Ministerråd
  Tirsdag og onsdag holder Nordisk Ministerråd for miljø og klima møde i Reykjavik. På dagsordenen er blandt andet plastik i havene og biodiversitet.