Nyhedsbreve Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

 1. Aftalen om forskningsreserven skal levere grøn omstilling
  Der blev sendt et klart signal, da regeringen og Folketinget blev enige om årets fordeling af forskningsreserven: Danmark trækker igen i den grønne førertrøje.
 2. Kommuner får nu bedre mulighed for at udvikle arealer ved 111 havne
  Der er udsigt til mindre administration og flere muligheder ved 111 havne, hvor miljøminister Lea Wermelin nu ophæver strandbeskyttelsen. Det skal understøtte lokal udvikling over hele landet.
 3. To farlige sprøjtemidler bliver nu forbudt i EU
  Efter stort pres fra Danmark er det lykkedes at få vedtaget et EU-forbud mod brug af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, der er mistænkt for at skade arveanlæggene og hjernens udvikling hos børn og fostre.
 4. Flertal sikrer dyrenes vagtcentral
  Med otte mio. kroner sikrer regeringen og aftaleparterne med den nye finanslov, at Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral også efter nytår kan hjælpe dyr i nød.
 5. Miljøministeren vil rydde op i forvaltningen af pesticidområdet
  Rigsrevisionen kritiserer i ny beretning Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af grundvandsovervågning og forvaltning af dispensationer til sprøjtemidler. Miljøministeren er stærkt utilfreds med den mangelfulde forvaltning og iværksætter straks tre tiltag for at komme usikkerheder og problemer til livs.
 6. Løft af LGBTI-indsatsen i hele landet
  Et flertal af Folketingets partier styrker LGBTI-indsatsen med yderligere 2,5 mio. kroner til LGBT Danmarks arbejde i 2020. Midler som bl.a. kan bruges til at igangsætte og styrke samarbejdet med lokale LGBT-organisationer i hele landet.
 7. Bred opbakning til styrket beskyttelse af drikkevandet
  Det skal være slut med at bruge sprøjtemidler tæt på sårbare vandboringer. Ny lov er vedtaget med opbakning fra stort set hele Folketinget.
 8. Nye tiltag gør kontrollen med minivådområder mere fleksibel
  Fødevareminister Mogens Jensen er klar med en række tiltag, som skal sikre en mere smidig kontrol med minivådområder. Der indføres blandt andet en gradueret sanktionering, så landmænd ikke mister hele tilskuddet ved fejl, der ikke har betydning for effekten.
 9. 20 millioner kroner hvert år til mere urørt skov
  Regeringen vil have mere vild natur og afsætter nu 20 millioner kroner årligt til mere urørt skov i statens skove.
 10. Bilejere bruger ulovligt kølemidler der skader klimaet
  Kølemidler til bilers aircondition sælges ulovligt på nettet. Midlerne må ikke bruges af private, og de indeholder en klimagas, der er 1400 gange kraftigere end CO2, som kan sive ud til omgivelserne. Miljøministeren vil have bilejere bedre klædt på.
 11. To milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur
  Midler til bl.a. udtagning af landbrugsjorder baner vej for indsatser på landbrugsjorder, som skal sænke udledning af klimagasser. F.eks. kan mange flere lavbundsjorder tages ud af drift og erstattes med natur. Det sikrer ny finanslovsaftale.
 12. Fødevareminister og klimaminister: Det skal være nemt at spise klimavenligt
  Ny analyse fra Madkulturen viser, at mange danskere gerne vil spise mere klimavenligt, men halvdelen mangler viden om, hvilke fødevarer der er bæredygtige. Fødevareminister Mogens Jensen og klimaminister Dan Jørgensen sætter derfor gang i en større fælles indsats, som skal hjælpe danskerne til at spise mere klimavenligt.
 13. Nyt pilotprojekt skal undersøge om den nuværende efterafgrødeordning kan omlægges og gøres mere fleksibel.
  Fødevareminister Mogens Jensen og Landbrug og Fødevarer er gået sammen om et nyt pilotprojekt, hvor ti landmænd skal afprøve, om satellitmålinger af biomasse på marken i fremtiden kan anvendes til at omlægge efterafgrødeordning og give landmanden mere fleksibilitet.
 14. Miljøminister Lea Wermelin åbner stor vandkonference i Beijing
  Kineserne er tørstige efter dansk vandteknologi – og miljøministeren er i disse dage i Kina for at sikre, at Danmark også i fremtiden står i forreste række, når Kina skal sikre miljørigtige løsninger på vandområdet.
 15. Miljøminister Lea Wermelin besøger Kina
 16. Politisk enighed om at tredoble indsats mod kvælstofudledningen fra landbruget
  Et flertal af Folketingets partier er enige om en ny aftale, som bl.a. tredobler reduktionen i den målrettede kvælstofregulering og yderligere supplerer med bl.a. midler til økologi og skovrejsning. Dermed er der tale om en aftale til gavn for både vandmiljø, klima og natur.
 17. Nye tal: Danskerne er blevet bedre til at sortere plastikaffald
  For første gang nogensinde viser en ny statistik fra Miljøstyrelsen, at danskerne over en årrække sorterer markant mere plastik til genanvendelse. Miljøminister vil støtte op med udvidet producentansvar for emballage.
 18. Voldsom Kærlighed – Hjælp til unge der udsættes for kærestevold
  I dag på FN’s Internationale dag mod vold mod kvinder lanceres et vigtigt nyt projekt mod kærestevold. Alt for mange unge i Danmark lever desværre med kærestevold tæt ind på livet, hvilket kan have store konsekvenser for deres trivsel og udvikling. Projektet Voldsom Kærlighed sætter ind på en bred front for at hjælpe unge i alderen 16-24 år med at tackle og forebygge kærestevolden. 
 19. Ny national bestøverstrategi skal beskytte bier bedre
  Bestøverne er i massiv tilbagegang i Europa, og nu varsler miljøminister Lea Wermelin en ny national strategi for bedre beskyttelse af insekterne i Danmark. Miljøministeren griber også ind over for det udskældte sprøjtemiddel: Neonikotinoider.
 20. Fødevareministeren debatterer med landbruget til stormøde
  Fødevareminister Mogens Jensen mødes mandag med landbruget til et regionalt stormøde i Sorø. Mødet er det første af fire stop på en Danmarksturné af debatmøder.