Om Dansk Dyreværn Århus

Dansk Dyreværn Århus (DDAA) blev oprettet i 1948 og har til formål at beskytte dyr mod mishandling og at fremme en forstående og omhyggelig behandling af dem.

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:

 • hund_bagtremmerOvertager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent


Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Sekretariatet
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg J.
Tlf.: 8733 4440 (Tast 2)
Fax: 8629 3422
E-mail ddaa [SNABEL-A] ddaa [PUNKT] dk

Dyreinternatet
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg J.
Tlf.: 8733 4440 (Tast 1)
E-mail dyreinternat [SNABEL-A] ddaa [PUNKT] dk