Nyhedsbreve Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

 1. Kommuner og digelag kan få støtte til diger
  Står kommuner eller digelag klar til at etablere eller forstærke diger i 2018, kan de nu søge om en økonomisk håndsrækning fra en ny pulje på ni mio. kroner.
 2. Danmark skal rådgive Mexico om fødevaresikkerhed
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen knytter i dag Danmark og Mexico tættere sammen med en ny aftale, som skal sikre de mexicanske forbrugere flere og bedre kvalitetsfødevarer. Aftalen indebærer, at Danmark skal rådgive Mexico om styrkelse af dyresundhed, fødevaresikkerhed og produktivitet.
 3. Stærk dansk fødevareteknologi skal åbne døre i Mexico
  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen står de kommende dage i spidsen for et erhvervsfremstød i Mexico. Der skal særligt sælges dansk fødevareteknologi og løsninger inden for svineproduktion.
 4. Flere typer efterafgrøder skal give landmænd mere fleksibilitet
  Landmænd skal have flere valgmuligheder og mere frihed til at vælge, hvordan de lever op til miljøkravene. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter nu gang i et arbejde, så nye arter af efterafgrøder hurtigere kan blive afprøvet og vurderet.
 5. Nu skal herreløse skibsvrag væk fra de danske kyster
  Kommuner kan nu søge om midler til at fjerne herreløse skibsvrag, der skæmmer kysten. Miljø- og Fødevareministeriet åbner i dag en ny pulje på 2,8 mio. kroner.
 6. Ti anbefalinger til regeringen skal løfte danskernes sundhed
  Fem ministre modtager i dag ti anbefalinger fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed. Anbefalingerne skal være med til at bremse danskernes øgede overvægt og begrænse endnu større udgifter til sygdomme som diabetes.
 7. Presseinvitation: Regeringen modtager ti anbefalinger om sundere mad
  Fredag modtager miljø- og fødevareministeren, sundhedsministeren, børne- og socialministeren, undervisningsministeren og ældreministeren ti nye anbefalinger om mad, måltider og sundhed. Pressen er velkommen.
 8. Vi spilder mindre mad
  Ny rapport fra Miljøstyrelsen viser forbedring i madspildet hos danskerne. Samtidig er danskerne blevet ganske opmærksomme på udfordringen, viser rapport fra Aarhus Universitet udarbejdet for Fødevarestyrelsen. Madspildet hos husholdningerne i 2017 er 14.000 tons lavere end i 2011.
 9. Danmark indgår samarbejdsaftaler med Indien på landbrugs- og fødevareområdet
  For første gang siden 2010 har Danmark og Indien indgået samarbejdsrelationer på landbrugs- og fødevareområdet. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ser store muligheder i det nye samarbejde.
 10. Danmarks økologiske areal er øget med en størrelse svarende til Langeland
  Det økologiske areal fortsætter sin eksplosive vækst og udgør nu mere end 245.000 hektar af det samlede landbrugsareal i Danmark. Størstedelen findes i Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland.
 11. Esben Lunde Larsen: EU skal have fælles plan mod afrikansk svinepest
  Afrikansk svinepest truer flere europæiske landes svineeksport. Derfor vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen have EU til at styrke den fælles indsats mod sygdommen.
 12. Nemmere kystbeskyttelse er et skridt tættere på
  Folketinget førstebehandler i dag en ny lovændring, som samler tilladelserne hos kommunerne.
 13. Regeringen og DF er klar med mere end en milliard kroner til økologien
  Med en ny vækstplan for dansk økologi og mere end en mia. kroner til Økologisk Arealtilskud de næste to år vil regeringen og Dansk Folkeparti sætte turbo på økologien i Danmark. Med pengene kan det høje tempo i landmændenes omlægning til økologi fastholdes de næste år.
 14. Mindre kvælstofudledning i 2016
  Der blev udledt mindre kvælstof til vandmiljøet i 2016 end året før. Det viser et rapportudkast fra Aarhus Universitet til den såkaldte NOVANA-rapport. Den endelige rapport forventes offentliggjort i slutningen af april.
 15. Nye tiltag mod vanvidssejlads
  Dansk Folkeparti og regeringen er enige om at stramme yderligere op på reglerne for sejlads med vandscootere og jetski, så der nu sættes yderligere ind over for de farlige vandscootere og jetski. Disse skal nu holdes langt væk fra fritidssejlere og badegæster.
 16. Landmænd skal kompenseres for ekstra miljøindsats i målrettet regulering
  Miljø- og fødevareministeren har i dag fremsat lovforslag om målrettet regulering i 2019. Som en del af ordningen skabes der mulighed for, at alle landmænd, som bidrager til den frivillige del af målrettet regulering, vil blive kompenseret for indsatsen.
 17. Jordfordeling skal styrke både natur og landbrug
  Med Naturpakken har regeringen afsat fire mio. kroner i 2018 til at fordele jorden bedre i nærheden af kommende vådområder og lavbundsprojekter. Det er til fordel for både natur og landmænd, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
 18. Nu uddeles de første smileys til hundekenneler- og pensioner
  Ny smileyordning skal sikre, at bl.a. hundekenneler- og pensioner tager sig godt af dyrene. I dag begynder Fødevarestyrelsen kontrollen.
 19. Droner og satellitter kan give landbruget en gevinst på mindst 250 mio. kroner årligt
  Ny rapport fra Københavns Universitet viser, at nuværende teknologi til præcisionslandbrug som droner og satellitter vil kunne hæve landbrugets bundlinje med mellem 255 mio. kr. og 1,2 mia. kr. årligt.
 20. Esben Lunde Larsen inviterer til borgermøde om vildsvinehegnet
  Lodsejere og alle andre er velkomne, når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen slår dørene op til borgermøde om det kommende vildsvinehegn.