Nyhedsbreve Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

 1. Nyt samarbejde mellem Danmark og World Economic Forum
  Verden har brug for lederskab for at drive overgangen til en cirkulær økonomi. Derfor indgår Danmark og World Economic Forum et nyt samarbejde.
 2. Topledere fra hele verden skal diskutere løsninger på globale udfordringer på miljø- og fødevareområdet
  I morgen skydes P4G-topmødet i gang med deltagere fra 50 forskellige lande, herunder stats- og regeringschefer fra bl.a. Vietnam, Sydkorea og Nederlandene. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er vært for to af topmødets tema-spor med fokus på løsninger på vandområdet og fødevare- og landbrugsområdet.
 3. Havets svovlsyndere skal stoppes
  Det skal ikke kunne betale sig at snyde og skade miljøet, mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Regeringen vil finansiere stærk kontrol af luftforurening fra skibe og offentliggøre navne på rederier, der bryder reglerne.
 4. Jakob Ellemann-Jensen: Vigtigt med koordineret EU-indsats for at udrydde afrikansk svinepest
  Afrikansk svinepest truer fortsat den europæiske svineproduktion. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ser positivt på Kommissionens opfordring til styrket indsats og samarbejde, men efterlyser mere viden om sygdommen.
 5. Danskerne har fået langt mere bynær skov
  De seneste ti år har danskerne fået flere skove tæt på byerne. I dag markerer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen etableringen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring Næstved.
 6. Miljø- og fødevareministeren og initiativtagerne til ”Danmark mod Madspild” går sammen om at bekæmpe madspild
  Initiativet ”Danmark mod Madspild” vil fremadrettet blive en integreret del af den kommende Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab.
 7. Miljø- og fødevareministeren navngiver ny bynær statsskov ved Næstved
  I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet mere end 600.000 træer årligt i statslige skovrejsninger. Den 14. oktober markerer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen etableringen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring Næstved. Pressen er velkommen.
 8. Miljø- og fødevareministeren deltager i Arktisk miljøministermøde i Finland
  De kommende to dage skal miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen drøfte blandt andet biodiversitet, klimaforandringer og forurening i Arktis med sine miljøministerkollegaer i Arktisk Råd.
 9. Ny aftale vil sætte skub i den cirkulære økonomi
  Regeringen ønsker sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. I forlængelse af regeringens Strategi for cirkulær økonomi er partierne blevet enige om 11 initiativer, der vil fremme en cirkulær omstilling. I alt udmøntes 60 mio. kr. over en fireårig periode.
 10. Ellemann-Jensen: Havbrugenes tilladelser skal kigges efter i sømmene
  En kulegravning af danske havbrug viser uorden i flere af virksomhedernes tilladelser. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen beder Kammeradvokaten gennemgå samtlige danske havbrugs placeringstilladelser.
 11. 160 millioner kroner til at reducere udledningen af ammoniak fra landbruget
  Regeringen har med luft- og klimaudspillet lagt op til, at der kommer 160 millioner kroner til en nedsættelse af ammoniakudledningen fra dansk landbrug.
 12. Der skal styr på forureningen fra krydstogtskibe
  Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil have kortlagt luftforureningen fra krydstogtskibe i Aarhus og København. Samtidig tager ministeren initiativ til nyt krydstogtssamarbejde, der skal mindske forureningen.
 13. Sammen om en grønnere fremtid
  Regeringen lancerer i dag klima- og luftudspillet ’Sammen om en grønnere fremtid’. Udspillet indeholder en lang række initiativer, der skal skabe renere luft i vores byer og bedre miljø i Danmark.
 14. Regeringen vil sikre ren luft i Danmarks største byer
  Luftforureningen skal ned i de største danske byer, hvor forureningen er størst, og hvor der bor flest mennesker. København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg får nu mulighed for at stramme miljøkrav til dieseldrevne lastbiler, busser, og varebiler.
 15. Danske landmænds klimaindsats skal være i verdensklasse
  Der er brug for ny og bedre viden, hvis dansk landbrug skal udbygge sin førerposition og bidrage endnu mere til at løse klimaudfordringerne. Derfor afsætter regeringen nu 90 mio. kroner til forskning i fremtidsrettede, omkostningseffektive løsninger for dansk landbrug.
 16. Kronvildt-tænder skal forbedre vildtforvaltning
  Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og Danmarks Jægerforbund vil med et nyt projekt afprøve aldersbestemmelse af kronvildt under danske forhold. Det skal forbedre vildtforvaltningen.
 17. Nu kan du udforske Gudenåen til fods
  Med økonomien på plads kan silkeborgensere og øvrige naturinteresserede se frem til en nyrenoveret Træksti langs Gudenåen. Det betyder blandt andet, at stien fremover kan bruges størstedelen af året.
 18. Miljø- og Fødevareministeren har genudpeget formanden for Vildtforvaltningsrådet for 2018-2022
  Jan Eriksen er genudpeget som formand for Vildtforvaltningsrådet, der består af repræsentanter fra Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen.
 19. Dansk landbrug får hjælpepakke til 380 millioner kroner
  Efter en ekstraordinær tør sommer er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en hjælpepakke til landbruget med lavere afgifter og bedre muligheder for at håndtere nye tørkesituationer.
 20. Stop for fyring med petrokoks
  Miljøet og mennesker skal fremover skånes for petrokoks. Fra januar 2019 bliver det forbudt at fyre med petrokoks i private husholdninger.