Herreløse katte: En folkesag der kræver handling

Danmark har et landsdækkende problem med herreløse og vanrøgtede katte.

 

Som loven er lige nu, er Danmarks mest populære kæledyr ikke beskyttet mod smerter, lidelse, angst og varige mén i overensstemmelse med dyreværnsloven. Ud over 12 ugers reglen, er der ingen lovgivning som øger ejeransvaret og velfærdsforholdende for katte. Vi føler os magtesløse i vores alt for mange møder med hjemløse katte, der er blevet ladt i stikken. Vi oplever dagligt de barske konsekvenser af den manglende lovgivning.

 

Sammen med 17 andre dyreværnsorganisationer har vi taget initiativ til et lovforslag, som indtil videre har fået skriftlig opbakning af flere end 30.000 danskere. Vi ønsker, en lovgivning der beskytter katten mod forsømmelse og mod overdreven og uhensigtsmæssig avl, der har resulteret i den problematik, vi står i i dag – en problematik, som vi ikke selv kan løse. I det følgende uddyber vi, hvordan en kattelov kan hjælpe til at beskytte katte mod smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe i overensstemmelse med dyreværnsloven.

 

Læs hele rapporten her: Herreløse katte: En folkesag der kræver handling

Skriv under på underskriftindsamlingen her: anima.dk/kattelov