Flere danskere vil donere arv til velgørenhed

Der er en stigende interesse blandt danskerne for, at donere en del af deres arv til velgørende formål. Og det kan der også være en økonomisk genvist for de øvrige arvinger i at gøre.

 

Hvilket aftryk vil jeg gerne sætte på verden, når jeg ikke er her længere? Hvad efterlader jeg?

 

Det er et spørgsmål, som de fleste af os stiller os selv. Men det er desværre de færreste, der aktivt tager stilling til det.For de fleste mennesker kan testamenter være svært at forholde sig til. Men det er også en måde hvorpå, at man kan bestemme hvilket aftryk man gerne vil sætte på verden, når man en dag ikke er her længere. 

 

Hver sjette vil donere til velgørenhed

En undersøgelse fra Analyse Danmark viser, at der er en stigende interesse fra danskerne i, at donere en del af deres arv til velgørende formål. Helt præcist viser undersøgelsen, at 17 procent af danskerne er klar til at skrive velgørenhed ind i deres testamente. 

 

I de velgørende organisationer er der netop et stort behov for midler til velgørenhed. Organisationerne er typisk drevet på baggrund af økonomiske midler fra medlemskontingenter, donationer, fonde og arv. Det er hver en krone der tæller.

 

Arvinger betaler mere i boafgift end nødvendigt

En del arvinger betaler meget mere i boafgift, end de kunne nøjes med. Der findes nemlig en særlig ordningen, der kaldes for 30%-løsningen. Ordningen er dog ikke for alle. De der typisk gør brug af den, er enlige og par uden børn. Her vil der nemlig være en økonomisk gevinst for deres arvinger, hvis disse består af søskende, niecer og nevøer, venner og eller bekendte.

 

De fleste mennesker testamenterer hele deres arv til familien. Men hvis man også gerne vil støtte en velgørende organisation, kan man overveje at gøre brug af 30%-løsningen. 

 

Sådan fungerer 30%-løsningen

Med 30%-løsningen indsættes en eller flere velgørende organisationer til at arve 30 procent af boet på betingelse af, at de betaler bo- og tillægsafgifter for de øvrige arvinger. Herved modtager de øvrige arvinger 70 procent af boet, som de ikke skal betale afgifter af.

 

Det vil rent praktisk betyde, at arvingerne vil få lidt mere i arv, samtidig med at der vil blive et beløb til den eller de velgørende organisationer. Arvingerne vil altså få udbetalt en større arv, end hvis alle pengene blev givet direkte til disse. 

 

Men hvordan kan dette lade sig gøre? Det kan det, fordi velgørende organisationer er fritaget fra selv at skulle betale bo- og tillægsafgifter. 

 

I skitsen herunder kan du se forskellen på arvens størrelse, alt efter om 30%-løsningen benyttes eller ej. Der er taget udgangspunkt i, at den afdødes eneste arving er broren, og at arvens størrelse er 1.000.000 kr.

 

 

 

Vi i Dansk Dyreværn Århus er dybt taknemmelige for alle de bidrag vi har fået, og de, hvis testamente vi er nævnt i. Hvis du vil læse mere om 30%-løsningen og hvordan du testamenterer arv til os, kan du læse mere her: Arv og Testamente