Generalforsamling 2019

Dansk Dyreværn Århus afholder ordinær generalforsamling.

Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 19.00
På dyreinternatet, Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J


Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

Tilmelding ønskes på mail eller tlf. 41 91 96 73.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning 2018
3. Aflæggelse af årsregnskab 2018
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af suppleant(er)
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent 2020
9. Eventuelt

 

Præsentation af ny kandidat til bestyrelsen:

Pia Daniel
Jeg er 51 år og bor i Randers med min mand Lars og vores hund Mille. Vi har to børn. Den ældste læser til ingeniør på DTU i Lyngby, og den mindste læser på IT-college i Grenaa, hvor han går i 1.g på HTX.

Erhvervsmæssige baggrund
Jeg har en uddannelse som cand.merc. i afsætning og har de sidste 26 år arbejdet i reklamebranchen. De sidste 3 år har jeg været ansat som projektchef hos Envision Reklamebureau. Envision er et af landets største reklamebureauer. Mine største kunder pt. er Nyt Syn, Musikhuset Aarhus og Økologisk Landsforening.

Frivilligt arbejde
Fra 2008 til 2013 sad jeg i bestyrelsen hos Dansk Præmatur Forening (landsforening til støtte for familier med for tidligt fødte børn). Udover at være kasserer i foreningen var jeg involveret i ændring af foreningens logo og identitet, herunder ændring af design på hjemmesiden og medlemsbladet. Dansk Præmatur Forening er 100% frivilligt drevet.
I samme periode sad jeg i bestyrelsen for vores lokale håndboldforening (Dronningborg Håndbold), hvor jeg udover kasserer også var webmaster for ungdomsafdelingen.
Senest har jeg været involveret i ungdomsarbejdet i vores golfklub - Randers Fjord Golfklub.
 
Dyrevelfærd
Dyr har altid ligget mit hjerte nært. Jeg er opvokset med katte, og er nu selv så heldig at have en aktiv FT Cocker Spaniel i hjemmet. I mit arbejde med Økologisk Landsforening og WWF har jeg haft mulighed for at arbejde for dyrevelfærden blandt produktionsdyr. Og så har jeg nu i flere år fulgt og fast støttet Dyreværnet og World Animal Protection.
 
 
Præsentation af ny kandidat til den ledige post som suppleant:
 
Jeg hedder Jeanne Billum, bor i Højbjerg og har to piger på hhv. 9 og 14 år. Oprindelig er jeg uddannet frisør og har arbejdet som sådan i ca. 10 år. I 2015 skiftede jeg spor og har siden været ansat i Aarhus Kommune, i Miljø og Teknik, hvor jeg er en del af digitaliseringsteamet.
 
Jeg elsker dyr og er opvokset med hunde omkring mig. Igennem flere år har jeg haft min gang på internatet og nu er tiden kommet til at jeg gerne vil bidrage med mine kompetencer.