Bekæmp Burene

Screen Shot 2018 11 26 at 11.11.07
Flere hundrede millioner landbrugsdyr i EU lever hele livet - eller store dele af det - i bure. Her er de fastspændt og ude af stand til at udføre naturlig adfærd.
Søer tvinges til at udføre yngelpleje fastspændt i bøjler, høns sidder i små bure, kaniner opfostres i dem... Det må og skal stoppes!

Foreningen Dyrenes Venner er gået sammen med omkring 130 andre organisationer om et europæisk borgerinitiativ, for at få dyrene ud af burene i EU.
På 1 år skal der indsamles 1 million underskrifter, der skal tvinge EU-kommisionen til at fremlægge forslaget om burfri lovgivning.

Du kan skrive under og hjælpe dyrene til bedre vilkår på www.endthecageage.eu