Generalforsamling 2018

Dansk Dyreværn Århus afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 19.00

På Dyreinternatet, Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J

Tilmelding gerne til ddaa [SNABEL-A] ddaa [PUNKT] dk eller på tlf. 87 33 44 40 (tast 2) i telefontiden mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10-12.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Sørensen fra Husdyrenes Vel i Ringe.
 2. Aflæggelse af årsberetning ved formand Kalle Fisker
  Se årsberetning her
 3. Aflæggelse af årsregnskab ved revisor Daniel Ulrich.
  Se uddrag af årsregnskab her
  Se resultatopgørelse her
 4. Ændring af vedtægterne
  Se nuværende vedtægter her
  Se foreslåede vedtægter her
 5. Valg af bestyrelse
  Følgende er på valg for 2 år: Torben Hjorth og Helle Billum.
  Følgende er på valg for 3 år: Kim Vindberg-Larsen og Jane Trier Mortensen (ny kandidat - klik her for præsentation)
 6. Valg af suppleanter
  Følgende er på valg for 2 år: Ledig
  Følgende er på valg for 3 år: Merethe Jastram Knudsen
 7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Beierholm
 8. Indkomne foreslag: Ingen
 9. Fastlæggelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019
 10. Eventuelt

Klik her for at hente dagsorden som pdf