Forslag til kattelov

k

- Alle katte skal ID-mærkes med chip eller øretatovering, senest når katten er seks måneder.

- Alle katte skal registreres i ét samlet dansk katteregister.

- Katte, der ikke er mærkede med ID, betegnes som ejerløse.

Katten er det mest udbredte kæledyr i Danmark i antal. Alligevel er der ingen lov, der beskytter katten. Hesten har en lov. Hunden har en lov.
Det er på tide, at katten også får sin egen lov.

Klik her for at støtte forslaget


En lov vil gavne både de, der kan lide katte, og de, der ikke bryder sig om katte. Loven vil kunne tvinge de ejere, der ikke viser ansvar, til at vise det. Den vil øge tamkattens status, fordi færre katte vil genere naboer mfl. og dermed vil flere se positivt på katte end nu. Samtidig vil en lov om lovpligtig ID-mærkning og registrering kunne tage forsvarlig hånd om Danmarks voksende katteproblem med forvildede og ofte syge katte.

Katten er en invasiv art i Danmark. Der findes skotske og afrikanske vildkattearter, men ikke danske. Alle de forvildede katte, der går herreløse rundt i Danmark, har derfor haft en ejer, eller er født af katte, der har. Mennesker har skabt det voksende katteproblem. Katte er rovdyr, der kan påvirke vores natur og dyreliv. Derfor er det også vores opgave at rydde op. Og før det kan ske, er vi nødt til sammen via en lov at bremse for tilgangen af nye forvildede katte. Hertil kommer, at disse forvildede katte ofte er syge, lider og mistrives. At vende den anden kind til deres lidelser i et oplyst samfund, er ikke en mulighed. Endelig kan de forvildede katte smitte ejerkatte med sygdomme, der kan være dødelige.

Når en kat ID-mærkes, sker dette hos en dyrlæge, der samtidig kan oplyse ejeren om mulighederne for vaccination, neutralisering og sygeforsikring. Disse ting skal ske via en holdningsændring hos ejeren, men i dag får for mange ejere ikke disse oplysninger i tide hvis overhovedet. Får de dem, er det vores forventning, at flere ejere vil vælge disse ting eller nogle af disse ting til af sig selv.

Politisk ansvar

Skiftende regeringer har ikke ment, at katte er et problem, der bør tages op politisk. Et kig ud i virkeligheden viser noget andet. Hver dag afliver dyrlæger mindst omkring 25 raske killinger på klinikker i Danmark. Ofte kan man i medierne læse om mennesker, der har skadet andres katte, kørt dem væk fra deres bopæl eller endda skudt dem. Det sker ofte i afmagt over, at naboens kat betræder ens grund og måske tisser på ens ting eller kradser ens bil. Man anslår, at der er omkring 650.000 ejerkatte og derudover 500.000 vildtlevende, herreløse katte i Danmark. Internaterne bugner med katte og hvert år kommer flere killinger og voksne katte til. Alene Dyrenes Beskyttelse har rundt regnet 27 sager med katte om dagen. En hunkat kan hvert år få op til tre kuld killinger, og overlever de alle, vil to fertile katte på fire år blive til 5000 katte.

Virkeligheden taler for sig selv. Naturligvis er dette et problem, der kræver politisk ansvar nu.

Et tilvalg

Mange ejere tager allerede ansvar for deres kat og vedkender sig ejerskabet ved at ID-mærke og registrere katten. Loven vil derfor henvende sig til de, der ikke gør. At eje en kat er et tilvalg, som der følger et ansvar med.

Andre ejere af kæledyr er også omfattet af specifikke krav vedrørende deres dyrehold. Vi mener, at det er på tide, at katten får en særlov i Danmark.

Vores forslag er et udspil. Vi har ikke alle svarene. Vi forestiller os, at relevante parter, herunder dyreværnsorganisationerne mfl. kunne indkaldes til møder om lovens endelige udformning.

Forslag stillet af:
Helle Amina Lenschow Pedersen
Viborg