Eksterne nyheder

En mashup af nyheder fra flere forskellige nyhedsbureauer og organisationer: DR, Jyllands-Posten, Stiftstidende, Ekstra Bladet, Politiken, Kristeligt Dagblad, Økologi.dk, Forbrug.dk, Landbrug & Fødevarer, Jysk Landbrugsrådgivning, Avisen.dk og Bing News..
 1. Udflytning af arbejdspladser kan ændre syn på landområder
  Eksperter er enige om, at udflytningen af 3900 statslige arbejdspladser ikke redder yderområderne. Men den kan ændre kulturen i embedsapparatet, og det kan blive en stor fordel for både landbrug og industri, mener fremtidsforsker
 2. Skitse til reformprogram for en venstreorienteret regering - MODKRAFT.dk
  MODKRAFT.dkSkitse til reformprogram for en venstreorienteret regeringMODKRAFT.dkDet betyder, at vi nu får usund og smagløs mad, dårlig dyrevelfærd og unødvendige ødelæggelser af naturen. Omvendt skal boliger være langt billigere end nu, sådan at privatøkonomien kommer til at hænge sammen. Boligpriserne skal nedbringes ved at ...og mer »
 3. Presseinvitation: Ministerbesøg hos Naturstyrelsen i Randbøl
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøger i dag Naturstyrelsens kommende hovedsæde i Trekantsområdet.
 4. Flytning af arbejdspladser i Miljø- og Fødevareministeriet
  Regeringen har offentliggjort en plan for flytning af statslige arbejdspladser. I Miljø- og Fødevareministeriet skal 666 medarbejdere flyttes geografisk.
 5. Skitse til reformprogram for at venstreorienteret regering - MODKRAFT.dk
  MODKRAFT.dkSkitse til reformprogram for at venstreorienteret regeringMODKRAFT.dkDet betyder, at vi nu får usund og smagløs mad, dårlig dyrevelfærd og unødvendige ødelæggelser af naturen. Omvendt skal boliger være langt billigere end nu, sådan at privatøkonomien kommer til at hænge sammen. Boligpriserne skal nedbringes ved at ...
 6. Vil du behandle dine kære, som var de hunde? - Dagbladet Information
  Dagbladet InformationVil du behandle dine kære, som var de hunde?Dagbladet InformationI visse tilfælde hører man dog det omvendte argument i forbindelse med diskussioner om dyrevelfærd, hvor det lyder at dyr behandles 'umenneskeligt'. Men mennesker er ikke dyr! I modsætning til dyr er vi fornuftsvæsener, der kan vælge. Dyr kan ikke ...
 7. Dansk minkavl er middelalderlig og dyrefjendsk - Politiken.dk
  Politiken.dkDansk minkavl er middelalderlig og dyrefjendskPolitiken.dkSmå bure, brutale produktionsmetoder og ekstremt dårlig dyrevelfærd er virkeligheden for millioner af mink. Også i Danmark. Og det er en virkelighed, vi som samfund skal forholde os til. Danmark huser i dag en af verdens største minkproduktioner.
 8. Eva Kjer: Virksomheder skal have færre og hurtigere miljøgodkendelser
  Miljø- og fødevareministeren vil undersøge, om hele brancher kan undvære miljøgodkendelser. Et nabotjek viser, at svenske og tyske virksomheder ofte kan udvide eller omlægge produktionen langt hurtigere end danske.
 9. Danske kvinders vægt stiger
  Tæt ved hver anden danske kvinde har for meget på sidebenene. Men vejen til sundere kostvaner går gennem oplysning – ikke forbud og afgifter fastholder Miljø-og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.
 10. Kom med Simba på spor: Jagten på blod
  Schweiss-hunden Simba er trænet i at finde såret vildt - avisen tog med på spor. Oktober og november er farlige måneder for dyr og biler. Foto: Axel Schütt
 11. BAGGRUND: Pelsaktivisten - DR
  DRBAGGRUND: PelsaktivistenDR'Pelsaktivisten' har siden den blev vist i Norge i december 2014 været genstand for en omfattende debat. Den har på den ene side været med til at sætte fokus på dyrevelfærd i den norske pelsbranche, men har på den anden side været udsat for kritik ...og mer »
 12. Finanslovsudspil: 300 mio. kroner til fødevare- og landbrugspakke
  I regeringens finanslovsudspil, som er offentliggjort i dag, er der afsat 75 mio. kroner årligt i 2016-2019 til initiativer i den bebudede fødevare- og landbrugspakke.
 13. Landmænd beholder retten til egen jord
  Regeringen er klar med lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage. Landbruget skal ikke påføres ekstra omkostninger, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.
 14. Rekordhøjt antal anmeldelser om dyremishandling - TV2
  TV2Rekordhøjt antal anmeldelser om dyremishandlingTV2Hos landmændenes interesseorganisation erkender man problemet. - Vi har løbende en tæt dialog med Dyrenes Beskyttelse. Næste gang vi mødes med dem, vil vi høre om de har et forslag til, hvordan vi kan sikre høj dyrevelfærd i Danmark, siger direktør ...Rekordhøjt antal landbrugsdyr mishandlesJydskeVestkystenalle 5 nyhetsartikler »
 15. Halm skal reddes fra at mugne
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen giver nu landmænd mulighed for at bruge ammoniak til at sikre vådt halm mod at mugne.
 16. Ny gødskningslov skal give ordenligt korn
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sender i dag et lovforslag i høring, der baner vejen for, at landmænd kan gøde mere og sikre et ordentligt proteinindhold i dansk korn.
 17. Miljø- og fødevareminister tager til topmøde i New York
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tager i morgen til New York for at deltage i FN-topmødet, hvor verdens stats- og regeringschefer skal vedtage de nye verdensmål. Derudover vil ministeren bruge turen til at bane vej for øget eksport af danske fødevarer til USA.
 18. Fiskerne skal have mere ud af deres fangster
  Regeringen øger værdien af fiskernes fangster med projekter, der skal skabe innovation og ny viden for 21 mio. kroner, så bifangster bliver til mere end mågemad.
 19. Eva Kjer fjerner meningsløst krav om gyllealarmer
  Det giver ingen mening at kræve alarmer på gylletanke, hvis gyllen skal løbe op ad bakke for at gøre skade ved et uheld. Derfor vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fjerne kravet.
 20. Unge mænd tror børn kommer af sig selv
  8 ud af 10 unge ved ikke nok om, hvad der nedsætter evnen til at få børn. Især unge mænd undervurderer, hvad deres livsstil betyder for fertiliteten. Nu giver miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen de unge mere viden.
 21. Minister fjerner tvungne randzoner
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov og sender i dag et lovforslag i høring, hvor hun foreslår, at loven bliver ophævet.
 22. Åbent Landbrug – det er på søndag!
  Søndag d. 20. september 2015 inviterer landmænd rundt om i hele landet til Åbent Landbrug. Alle er velkomne, og det er gratis.
 23. Flot fremgang i dyrevelfærd
  Dyrevelfærden i de danske grisestalde er forbedret markant. Det viser den nyeste dyrevelfærdsrapport fra Videncenter for Dyrevelfærd, under Miljø- og Fødevareministeriet.
 24. Danske ministre skal mødes med paven
  Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen skal onsdag i audiens hos Pave Frans i Vatikanet. Paven ønsker at møde EU's klima- og miljøministre forud for FN-topmøde om nye verdensmål senere på måneden og klimatopmødet COP21.
 25. Minister om dyrevelfærd: Vi skal ikke bare blive ved at skælde landmændene ud - Politiken.dk
  Politiken.dkMinister om dyrevelfærd: Vi skal ikke bare blive ved at skælde landmændene udPolitiken.dk27 procent af de kontrollerede besætninger har større eller mindre problemer med dyrevelfærden – eksempelvis at syge svin ikke plejes ordentligt, eller at medicinbrugen ikke registreres efter reglerne. Tallet er stadig alt for højt, mener partier som ...og mer »
 26. Eva Kjer baner vej i lovjunglen
  En tredjedel af bekendtgørelserne under det nye store Miljø- og Fødevareministerium skal være væk inden årets udgang. Eva Kjer Hansens mål er færre love, og at reglerne er til at forstå for borgere, virksomheder og organisationer.
 27. Markant fremgang for dyrevelfærden i svinestaldene
  Ifølge ny rapport er danske landmænd blevet langt bedre til at sikre ordnede forhold for deres dyr.
 28. Dyrekontrol får kritik for skønmaleri - Politiken.dk
  Politiken.dkDyrekontrol får kritik for skønmaleriPolitiken.dkDyrevelfærden haltede i 27 procent af de 660 besætninger, som Fødevarestyrelsen kontrollerede i 2014. Det fremgår af Fødevarestyrelsens årlige dyrevelfærdsrapport, som offentliggøres i dag. Tallet er udtryk for et dyk i forhold til 2012, hvor 43 ...og mer »
 29. Danmark får medhold i sag om kemiregler ved EU-Domstolen
  Europæiske forbrugere vil fremover være bedre beskyttet mod problematisk kemi, og EU's virksomheder får ens vilkår. Det står klart, efter at EU-Domstolen i dag har afgjort, at Danmarks tolkning af EU's kemi-regler er den rigtige.
 30. Nordiske ministre i fælles front mod antibiotikaresistens
  De nordiske sundheds- og fødevareministre er gået sammen om at bekæmpe antibiotikaresistens. Blandt andet opretter de nordiske lande nu en strategigruppe, der skal styrke det nordiske samarbejde om antibiotikaresistens på tværs af lande- og faggrænser.
 31. Minister vil unødige fiskeriregler til livs
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil reducere unødige regler for danske fiskere og inviterer derfor erhvervet til et samarbejde. Det er det klare budskab fra ministeren, der i dag mødes med erhvervet.
 32. Miljø- og fødevareminister indfører træffetid
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil møde borgere i hele landet til en snak om miljø og fødevarer. Første træffetid bliver afholdt i Lemvig i morgen torsdag den 10. september kl. 16-17.
 33. Lean i landbrugsvirksomheden kan finde nogle gemte tusindkronesedler
  Med uddannelsen ”Lean i landbruget” kan du optimere din virksomhed. Gevinsten er forbedrede økonomiske resultater og større arbejdsglæde blandt dine medarbejdere.
 34. Dansk miljøteknologi har kurs mod stjernerne
  På fem år har eksport af dansk vandteknologi som pumper og ventiler skabt 1.000 nye produktionsarbejdspladser, viser nye tal. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har i dag besøgt en virksomhed, hvis løsninger nu er på vej ud i rummet.
 35. Eva Kjer fjerner særkrav til landmænd
  Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fjerner nu et eksempel på overimplementering, så danske landmænd på linje med landmænd i andre lande udelukkende får træk i landbrugsstøtten, når EU-reglerne kræver det.
 36. Minister indfører generel dispensation for efterafgrøder
  Eva Kjer Hansen indfører en generel dispensation, så landmænd kan vente med at så efterafgrøder indtil 3. september.
 37. Miljø- og fødevareminister vil begrænse kemi i bagepapir og pizzabakker
  Virksomheder bør stoppe brugen af de såkaldte fluorerede stoffer i bl.a. bagepapir, madpapir og pizzabakker, der kan være skadelige for både miljø og mennesker. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen indfører nu en vejledende grænseværdi, der begrænser brugen af stofferne. Samtidig vil hun lægge pres på EU-Kommissionen for strammere regler.
 38. Fagligt Nyt - program og tilmelding
  SEGES Videncenter for Svineproduktion afholder minikonference om PattegriseLIV og Fagligt Nyt for svinerådgivere, dyrlæge, landbrugsskolelærere og firmafolk d. 21. - 22. september 2015.
 39. Eva Kjer Hansen indfører fuld åbenhed om overimplementering
  I det nye Miljø- og Fødevareministerium bliver der fremover fuld åbenhed om arbejdet med nye love og bekendtgørelser, så alle kan se, hvad der er EU-krav, og hvornår reglerne går videre end krævet af EU. Hvis de danske regler er mere vidtgående, så vil konsekvenserne fremgå.