Grafisk Forum - Hotspot 4
Annonce

Om Dansk Dyreværn Århus

IMG 4675 1
Dansk Dyreværn Århus (DDÅ) blev oprettet i 1948 og har til formål at beskytte dyr mod mishandling og at fremme forståelse for og omhyggelig behandling af dem.

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:

 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Århus og Mariagerfjord Kommune
 • Giver fodertilskud til foderværter for neutraliserede vildkatte
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler fra arv, gaver og medlemskontingent
 • Er en del af DOSO (Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation)


Dansk Dyreværn Århus støtter World Animal Protection (WAP) med et årligt medlemskab.
Deruover hjælper vi Pindsvinevennerne i Danmark samt Husdyrenes Vel i Ringe.
Vi samarbejder med og støtter Efterlyste Kæledyr.

Dyreinternatet
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg J. 
Tlf.: 8733 4440 (Tast 1)
E-mail dyreinternat [SNABEL-A] ddaa [PUNKT] dk

Administrationen
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg J.
Tlf.: 8733 4440 (Tast 2)
E-mail ddaa [SNABEL-A] ddaa [PUNKT] dk


Find os

Midttrafik kører herud med følgende busser:

 • Bus nr. 17 mod Solbjerg holder lige foran dyreinternatet, du skal blot spørge buschafføren, om han vil standse der.
 • Bus nr. 4A (Tranbjerg) holder på Tingskov Allé - ca. 1 km fra dyreinternatet 
 • Bus nr. 202 er en regionalbus som kører oppe på Landevejen - tæt forbi dyreinternatet

Find Midttrafiks køreplaner her

ny_kort