Hjælpetjenesten

tynde-koerForeningens hjælpetjeneste er i gang året rundt med at hjælpe og vejlede i alle spørgsmål om dyr, men hjælpetjenesten er primært beregnet til at hjælpe i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling. Som oftest afhjælpes problemerne ved, at vores konsulent aflægger besøg hos dyrene og disses ejere, hvorefter der rettes op på anklagepunkterne.

Hjælpetjenesten kontrollerer, at de udstukne retningslinjer efterleves.

I grove tilfælde anmeldes sagerne til politiet.


peter-oest-nyKonsulent:

Peter Østergaard
Tlf.: 8733 4440 - tast 3

Træffes bedst på hverdage mellem 10.00 - 15.00
- dog lukket på telefonen onsdag

Du kan anmelde sagen direkte på dette skema

 I akutte tilfælde, uden for vores træffetid, kan man kontakte:

  • Dyrenes Vagtcentral - tlf.: 1812
  • Politiet - tlf. 114

Har du kendskab til dyr der vanrøgtes eller mishandles så kontakt vores konsulent !

l forbindelse med ferie og andet fravær, vil du kunne møde dyreværnskonsulent Rune Albertsen, som normalt passer vores vildkatteafdeling.


Drejer det sig om nødstedte pindsvin, kan du kontakte "Pindsvinevennerne i Danmark" på nedenstående numre:

I tidsrummet 08.00-15.00 og 20.00-07.00 ring på: 30 50 10 17

I tidsrummet 15.00-20.00 ring på: 23 64 79 95

Bor du på FYN, ring døgnet rundt: 26 68 81 04

Dansk Dyreværn Århus hjælper Pindsvinevennerne i Danmark.