Hjælpetjenesten

IMG 7856 11
Foreningens hjælpetjeneste hjælper og vejleder året rundt i alle spørgsmål om dyr, men er primært beregnet til at hjælpe i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling. Som oftest afhjælpes problemerne ved, at vores konsulent aflægger besøg hos dyrene og disses ejere, hvorefter der rettes op på anklagepunkterne. Hjælpetjenesten kontrollerer, at de udstukne retningslinjer efterleves. I grove tilfælde anmeldes sagerne til politiet.
anmeld
Har du kendskab til dyr der vanrøgtes eller mishandles, så kontakt vores dyreværnskonsulent
:

Peter Østergaard
Tlf.: 8733 4440 - tast 3

Telefontid
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 15.00

l forbindelse med ferie og andet fravær, vil du møde dyreværnskonsulent Rune Albertsen, som normalt passer vores vildkatteafdeling.

I akutte tilfælde, uden for vores træffetid,
kontaktes

  • Dyrenes Vagtcentral - tlf. 1812
  • Politiet - tlf. 114

Hvis du påkører et dyr eller finder et dyr, der er kommet til skade, så ring 1812

Dyrenes Beskyttelse har oprettet Dyrenes Vagtcentral med direkte telefonnummer 1812.
Telefonen er døgnbemandet og nummeret kan benyttes i hele landet.

Dyrenes Beskyttelse vurderer hvilken hjælp, der er behov for i det enkelte tilfælde, og foranlediger hjælpen iværksat.

  • Lad aldrig det sårede dyr ligge. Der kan gå mange smertefulde timer, før dyret dør af sine kvæstelser.
  • Prøv aldrig selv at aflive dyret. Overlad den videre vurdering til Dyrenes Beskyttelse.

Privatejede dyr som skal til og fra behandling på dyrehospital eller hos dyrlæge, er ikke omfattet af ovenstående.

Dansk Dyreværn Århus er ikke en del af Dyrenes Beskyttelse, men henviser dertil udenfor egne åbningstider.


Nødstedte pindsvin

Her kan du kontakte "Pindsvinevennerne i Danmark":

Fra kl. 08-15 ring til tlf. 3050 1017
Fra kl. 15-20 ring til tlf. 2364 7995
Fra kl. 20-07 ring til tlf. 3050 1017

Bor du på Fyn, kan du ringe døgnet rundt på tlf. 2668 8104

Dansk Dyreværn Århus hjælper Pindsvinevennerne i Danmark.


Regler for udegående dyr

Har du brug for reglerne omkring udegående dyr, kan du finde dem her