Hjælpetjenesten

IMG 7856 11
Foreningens hjælpetjeneste hjælper og vejleder året rundt i alle spørgsmål om dyr, men er primært beregnet til at hjælpe i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling. Som oftest afhjælpes problemerne ved, at vores konsulent aflægger besøg hos dyrene og disses ejere, hvorefter der rettes op på anklagepunkterne. Hjælpetjenesten kontrollerer, at de udstukne retningslinjer efterleves. I grove tilfælde anmeldes sagerne til politiet.

Har du kendskab til dyr der vanrøgtes eller mishandles så kontakt vores konsulent

peter-oest-ny

Peter Østergaard
Tlf.: 8733 4440 - tast 3

Træffes på hverdage mellem 10.00 - 15.00
- dog lukket på telefonen onsdaganmeld

 
l forbindelse med ferie og andet fravær, vil du møde dyreværnskonsulent Rune Albertsen, som normalt passer vores vildkatteafdeling.

I akutte tilfælde, uden for vores træffetid,
kontaktes

  • Dyrenes Vagtcentral - tlf. 1812
  • Politiet - tlf. 114


Drejer det sig om nødstedte pindsvin, kan du kontakte "Pindsvinevennerne i Danmark":

Fra kl. 08-15 ring til tlf. 30 50 10 17
Fra kl. 15-20 ring til tlf. 23 64 79 95
Fra kl. 20-07 ring til tlf. 30 50 10 17

Bor du på Fyn, kan du ringe døgnet rundt på tlf. 26 68 81 04

Dansk Dyreværn Århus hjælper Pindsvinevennerne i Danmark.