Dyrenes Vagtcentral

falckbil Hvis du påkører et dyr eller finder et dyr, der er kommet til skade, så ring 1812

Dyrenes Beskyttelse har oprettet Dyrenes Vagtcentral med direkte telefonnummer 1812.
Telefonen er døgnbemandet og nummeret kan benyttes i hele landet.

Dyrenes Beskyttelse vurderer hvilken hjælp, der er behov for i det enkelte tilfælde, og foranlediger hjælpen iværksat.

  • Lad aldrig det sårede dyr ligge. Der kan gå mange smertefulde timer, før dyret dør af sine kvæstelser.
  • Prøv aldrig selv at aflive dyret. Overlad den videre vurdering til Dyrenes Beskyttelse.

Privatejede dyr
som skal til og fra behandling på dyrehospital eller hos dyrlæge, er ikke omfattet af ovenstående.