Dyreambulancen

falckbil Med virkning fra 17. august 2011 har Dyrenes Beskyttelse oprettet Dyrenes Vagtcentral, der er døgnbemandet, med direkte telefonnummer 1812.

Nummeret erstatter de opkald, som borgerne tidligere kunne foretage direkte til Falck, for at rekvirere Dyreambulancen i forbindelse med et dyr i nød - akut sygt eller tilskadekommet, hvor man ikke umiddelbart kan finde en ejer af dyret.

Hvis du påkører et dyr eller finder et dyr, der er kommet til skade, så ring:

  • 1812 - i hele landet


Dyrenes Beskyttelse vurderer hvilken hjælp, der er behov for i det enkelte tilfælde, og foranlediger hjælpen iværksat.

  • Lad aldrig det sårede dyr ligge. Der kan gå mange smertefulde timer, før dyret dør af sine kvæstelser.
  • Prøv aldrig selv at aflive dyret. Overlad den videre vurdering til Dyrenes Beskyttelse.


Privatejede dyr
som skal til og fra behandling på dyrehospital eller hos dyrlæge, er ikke omfattet af ovenstående.