Præsentation af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne får ingen løn for deres arbejde. Jævnfør vedtægterne kan bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke have et indtægtsgivende engagement med foreningen. Foreningens ansatte kan ikke oppebære bestyrelsesposter. Ved indtægtsgivende ansættelser kan nærtbeslægtede familiemedlemmer - eller samboende - til bestyrelsen ikke ansættes, ligesom der ikke kan vælges medlemmer til bestyrelsen, som har nært beslægtede familiemedlemmer - eller samboende - ansat i foreningen. Det betyder, at bestyrelsen objektivt kan træffe de beslutninger, der er til størst gavn for dyrene og Dansk Dyreværn Århus.

Bestyrelsen er sammensat af personer med en bred vifte af kompetencer og erfaringer fra erhvervslivet, som supplerer hinanden rigtig godt.
I Dansk Dyreværn Århus er der en god og lang tradition for, at bestyrelsen i det daglige bidrager til dyreværnets drift og udvikling. Det gør denne bestyrelse også og byder ind med støtte på områder, hvor vi i samarbejde med chefen og medarbejderne kan bidrage positivt. Bestyrelsen har fordelt de forskellige ansvarsområder mellem sig.

Her finder du navn, adresse, tlf og mail på bestyrelsesmedlemmerne og du er altid velkommen til at kontakte dem for yderligere information.


Formand:

Kalle Fisker
Møllevænget 37
8362 Hørning

Tlf: 20 96 27 85
fisker [SNABEL-A] hotmail [PUNKT] dk

Valgt 31. maj 2017 for 2 år
Pensioneret efter 37 år som officer i Søværnet, hvor han har haft en bred vifte af stillinger. Sidste job var chef for Marinestabens Udviklingsafdeling.


Næstformand:

Torben Hjorth
Bankagervej 214
8700 Horsens

Tlf: 42 37 51 61
torbenfredsted [SNABEL-A] gmail [PUNKT] com

Valgt 31. maj 2016 for 1 år
Salgskonsulent ved SMC Pneumatik A/S


Frank Juhler
Fredensgårdsvej 11
8270 Højbjerg

Tlf: 22 47 88 62
frank [PUNKT] juhler [SNABEL-A] gmail [PUNKT] com

Valgt 31. maj 2017 for 2 år
Økonom
Pensioneret efter mange års virke i det private erhvervsliv med ansvarsområder økonomi, controlling, risikostyring, IT og investering.


Helle Billum
Sadelmagertoften 24
8270 Højbjerg

Tlf. 25 60 76 11
frkbillum [SNABEL-A] hotmail [PUNKT] com

Valgt 31. maj 2017 for 1 år
Har de sidste 30 år arbejdet som selvstændig frisør.


Kim Vindberg-Larsen
Fladbrovej 17
920 Randers NV

Tlf: 22 18 82 88
kimvindberglarsen [SNABEL-A] gmail [PUNKT] com

Valgt 31. maj 2017 for 1 år
Head of Mobile, Dansk Supermarked Group.


Rasmus Bjerregaard Christensen
Bellisvej 16
8660 Skanderborg

Tlf: 20 71 01 66
rbc [SNABEL-A] agf-as [PUNKT] dk

Valgt 31. maj 2017 for 1 år - Genopstiller ikke
Har 17 års erfaring fra detailbranchen, heraf de 4 år som selvstændig med egen tøjforretning. Har de sidste 6 år arbejdet ved AGF fodbold som Sponsor Account Manager.


Ulrika Bjerregaard
Skovbjergvej 2A
8270 Højbjerg

Tlf: 26 35 30 17                    
ulrikabjerregaard [SNABEL-A] gmail [PUNKT] com

Valgt 31. maj 2017 for 2 år
Har arbejdet med HR de seneste 15 år i forskellige stillinger. Har siden 2010 været HR-leder i dansk/amerikanske virksomheder.
Er i dag HR Director for Danmark og Sverige hos Carrier Refrigeration, en del af United Technologies. Tidligere har hun været hos hhv. Emerson og Caljan Rite-Hite.


Suppleant:

Merethe Jastram Knudsen
Ollerupvej 18
8270 Højbjerg

tlf. 28 18 89 28
aabb [SNABEL-A] stofanet [PUNKT] dk


Valgt 31. maj 2017 for 1 år
Pensioneret lærer og mangeårigt medlem af både foreningen og bestyrelsen.