Salgs- og betalingsvilkår ved køb i webbutik

Regler ved køb i webbutikken

Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Dansk Dyreværn Århus afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
Dansk Dyreværn Århus anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside, hvorfra varer præsenteres og bestilles.

På Dansk Dyreværn Århus hjemmeside oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Dansk Dyreværn Århus via Lene Ø. Andersen

Priser & ekspeditionsgebyr:
Alle priserne er dagspriser og er inklusive moms. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Der pålægges fragtgebyr afhængig af varens vægt, dog ikke på køb af gavekort og medlemsskaber.

Betaling
I webbutikken kan du bestille varer online og betale med:

  • Dankort
  • Visa/dankort
  • MasterCard
  • VISA
  • MobilePay
  • Bankoverførsel

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det er kun dig og PBS, der kan læse. Der er således inden andre, der ser eller gemmer dine oplysninger. Ved køb med Dankort og visa/dankort trækkes beløbet fra din konto, så snart betalingen er gennemført. På de øvrige betalingskort kan der være forskellige regler omkring hævningstidspunktet.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse
På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til Post Nord. Først på det tidspunkt overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til Post Nord.
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation
Dansk Dyreværn Århus yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøges om leverancen stemmer overens med det bestilte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet påhviler det køber inden 8 dage efter modtagelsen skriftligt at underrette Dansk Dyreværn Århus herom på til Lene Ø. Andersen. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Gavekort
Hvis du i forbindelse med brug af dit gavekort som betalingsmiddel ved indkøb i webbutikken, ikke får gennemført hele bestillingsproceduren, skal du være opmærksom på, at når du i betalingsmåde har indtastet dit gaverkort nr. i feltet dertil og trykket "Indløs gavekort", bliver dit gavekort teknisk set betragtet som værende brugt.
Du har selvfølgelig til enhver tid ret til at få dit gavekortbeløb genåbnet, da gavekortbeløbet ikke officielt blev brugt. Sker dette så kontakt da venligst Lene Ø. Andersen og lav en kort beskrivelse af forløbet og husk at anføre dit gavekort nr.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Dansk Dyreværn Århus er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Dansk Dyreværn Århus's kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret
Meddeler køber Dansk Dyreværn Århus, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Dansk Dyreværn Århus det modtagne beløb. Varer der returneres UFRANCO eller pr. efterkrav/postopkrævning, nægtes modtagelsen. Ved returnering bedes du bruge Post Nord (ikke alternative pakkedistributører). Husk at gemme postkvitteringen i tilfælde af, at pakken skulle blive væk under returforsendelsen. Du skal sende varen forsvarligt indpakket og sammen med en kopi af fakturaen til:

Dansk Dyreværn Århus
Tingskoven 5
8310  Tranbjerg J

Skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vores butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer
Dansk Dyreværn Århus forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for webbutikken. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Misbrug
Misbrug af Dansk Dyreværn Århus hjemmeside medfører politianmeldelse.